Záruka

Dvouletá omezená záruka na dřevěném srubu

Jeden a půl roku omezená záruka na elektrické součásti

TATO ZÁRUKA JE PRO kryté sauny USE ONLY. ZÁRUKA JE TŘEBA neplatné, pokud SAUNAMATES umístí do venkovního prostředí.
Omezená záruka na Saunamates náhradních dílů. Saunamates zaručuje, že její produkty budou bez vad materiálu a zpracování. Díly, které se stanou vadné v průběhu záruční doby, budou opraveny kromě poškození v důsledku nedbalosti, zneužití, nesprávného použití, nesprávného použití, neoprávněné úpravy, nesprávné instalace, nebo běžným opotřebením.

Saunamates nebude zodpovědná za práce, které vznikly jeho autorizovaných servisních pracovníků za předem stanovených bere při odstraňování, inspekci a přeinstalování záruční díly. Saunamates nepokryje veškeré mzdové náklady přiřaditelné demontáže a opětovné montáže jednotky. Saunamates nebude zodpovědný za mzdových nákladů na běžnou údržbu, úpravy nebo změny na kalibraci elektrických zařízení.

Veškeré díly tvrdili, že jsou vadné, musí být odeslány nákladní předplacené, aby Saunamates a opravit nebo vyměnit výrobek bude vrácena odesílateli nákladní sbírat. Když poslal do Saunamates, musí být výrobek doprovázen účtenky nebo jiného dokladu o nákupu, stejně jako jméno odesílatele, e-mailové adresy, denní telefonní číslo a veškeré další informace týkající se nároku odesílatele.

Tato záruka není přenosná a může být vykonáno pouze „původní vlastník“. Původní doklad musí být k dispozici v době nároku. Tato záruka se nevztahuje na jakýkoli výrobek či složky používané ve všech průmyslových, nájmu, klubu nebo komerční účely. Tato záruka se nevztahuje na jakékoli nároky vyplývající z nesprávného použití, zanedbání, nehody, zneužití, nesprávné instalace, včetně, ale nejsou omezeny na působení na oheň nebo nadměrnému teplu a jiným nebezpečím přírody. Za žádných okolností výrobce odpovědný za jakékoliv zvláštní nebo následné škody vyplývající z používání výrobku, součásti a části připojeny, nebo instalován s ním. Ani za újmu na zdraví osob, veškeré nároky na náhradu škody vzniklé tvoří použití, montáž nebo servis výrobku. Kupující je odpovědný za poskytnutí odpovídající přístup k zařízení tak, že všechny potřebné služby mohou být prováděny. Kupující je povinen prokázat, formou datovaných účtenky, faktury nebo doručit doklad, datum nákupu. Veškeré náklady na odstranění a přeinstalování sauna včetně poplatků za dopravu do az zákazníkovi musí být na úkor zákazníka.


Poptávka nyní
  • * CAPTCHA: Vyberte vlajku

WhatsApp Online Chat !